Bakgrunn:
Paradis FK – Mesopotamia ble stiftet som et fotballag 30.06.2011 for å skape et kulturelt og sosialt nettverk for ungdommer og voksne som er interessert i å spille fotball. Vi ønsker å tilby trygghet og samhold for nordmenn og innvandrergrupper på tvers av lokal tilhørighet. Noe av formålet med stiftelsen av klubben var å bygge nettverk og forståelse på tvers av generasjoner fra de første generasjons innvandrere til den nye generasjonen som nå er født i Norge. Fotball laget ble stiftet for å etablere en arena hvor spesielt minoritetsungdom har et ressursnettverk i lokalmiljøet. Klubben fremstår som forebyggende og kan bidra til at ungdom ikke faller utenfor de etablerte samfunnsnormer. Paradis FK er en viktig møteplass for ungdom og voksne med interesse for fotball og de verdier fotball representerer.

Visjon/ Ambisjon:
Ønsker å bli et etablert fotballag i Rogaland. Vår ambisjon er å oppnå suksess både sportslig og utenfor banen. Klubben sitt fremste mål er å bli en viktig aktør i lokalsamfunnet. Fotball handler om mer enn å dyrke frem fotballspillere. Det handler også om å skape verdier og bygge hele mennesket. Paradis FK sine sportslige ambisjoner vil være årlig opprykk og stabilisere et godt lag høyt oppe i divisjonene. Det er også ønskelig å etablere egne avdelinger for barn/unge samt et damelag. Visjonen vil være å holde en jevn rekruttering av spillere og at laget skal fremstå som konkurransedyktig.

Paradisk FK sin visjon utenfor banen vil være å bidra som en sentral aktør i forebyggende arbeid for barn og unge, med spesielt fokus på minoriteter, være en sentral aktør i fremming av integrasjon og flerkulturell forståelse samt være en positiv bidragsyter i holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet.

Det legges opp til fokus på trivsel på og utenfor banen.